[gtranslate]
[gtranslate]

Website Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring Website Kopvandehaven

Kopvandehaven zet zich in voor de toegankelijkheid van de website. Wij streven ernaar om onze webinhoud toegankelijk te maken voor alle klanten, ongeacht eventuele fysieke of cognitieve beperkingen die zij kunnen hebben. Om dit te bereiken, nemen we stappen om de website Kopvandehaven.nl te verbeteren, de functionaliteit met hulpmiddelen voor assistieve technologie te verbeteren en streven we naar consistentie met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, niveau AA van het World Wide Web Consortium. Deze richtlijnen worden wereldwijd erkend als de internationale standaard voor de toegankelijkheid van websites en worden ondersteund door het World Wide Web Consortium (W3C).

Samengevat zijn we vastbesloten om een toegankelijke website te bieden voor alle gebruikers. Onze inspanningen om toegankelijkheid te garanderen omvatten naleving van de normen van WCAG 2.1 niveau AA, duidelijke navigatie, leesbare tekst, alt tags, ondertitels en transcripties, toegankelijke formulieren en compatibiliteit met hulpmiddelen voor assistieve technologieën. We zullen blijven werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website en verwelkomen feedback van alle gebruikers.

Als u enige toegankelijkheidsbarrières tegenkomt tijdens het gebruik van onze website, neem dan contact met ons op via info@kopvandehaven.nl of 0255-534818. We zullen er alles aan doen om u de informatie of dienst die u nodig heeft te verstrekken via een alternatieve communicatiemethode die voor u toegankelijk is.